Dulcobis

produkt dostępny bez recepty, tabletki powlekane,

Bisakodyl (bisacodyl)

, Boehringer Ingelheim

Dawka:

5 mg

Opakowanie:

20 tabletek
dostępny, cena 14,00 zł

Koszyk:

14,00 zł

Więcej informacji o Dulcobis

DULCOBIS 5 mg tabletki dojelitowe 20 szt.DziałanieMiejscowo działający lek przeczyszczający, pochodna difenylometanu. Preparat utrudnia wchłanianie wody i elektrolitów. Po hydrolizie w jelicie grubym, przyspiesza perystaltykę jelita grubego i zwiększa...
DULCOBIS 5 mg tabletki dojelitowe 20 szt.

Działanie

Miejscowo działający lek przeczyszczający, pochodna difenylometanu. Preparat utrudnia wchłanianie wody i elektrolitów. Po hydrolizie w jelicie grubym, przyspiesza perystaltykę jelita grubego i zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego. Prowadzi to pobudzenia defekacji, zmniejszenia czasu pasażu jelitowego oraz rozluźnienia konsystencji stolca. Po podaniu doustnym bisakodyl ulega szybkiej hydrolizie do aktywnej pochodnej, bis-(p-hydroksyfenylo)-pyridylo-2-metanu (BHPM), przede wszystkim za pośrednictwem esteraz błony śluzowej jelita. Po podaniu doustnym preparatu maksymalne stężenie BHPM w osoczu krwi występuje po 4-10 h od podania, z kolei działanie przeczyszczające występuje pomiędzy 6. a 12. h od podania. BHPM działa miejscowo w dolnym odcinku przewodu pokarmowego i nie istnieje zależność pomiędzy działaniem przeczyszczającym a stężeniem substancji czynnej w osoczu. Po podaniu doustnym jedynie mała ilość leku ulega wchłonięciu, gdyż większość pozostaje związana w postaci nieaktywnej formy glukuronidu BHPM w ścianie jelita oraz w wątrobie. T0,5 w fazie eliminacji glukuronidu BHPM wynosi ok. 16,5 h. Po podaniu tabl. dojelitowych średnio 51,8% dawki było wykrywane w kale jako wolny BHPM, a średnio 10,5% dawki było wykrywane w moczu jako glukuronid BHPM.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji.

Przeciwwskazania

Niedrożność jelit, ostre stany w jamie brzusznej, w tym z zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre choroby zapalne jelit oraz z silne bóle brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób. Lek jest przeciwwskazany w stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik preparatu oraz w przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja substancji pomocniczych leku (laktozy i sacharozy).

Stosowanie

Doustnie. Krótkotrwałe leczenie zaparć. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabl. dojelitowe przed snem. Aby spowodować wypróżnienie rano, lek należy zastosować dzień wcześniej wieczorem. Okres stosowania leku nie powinien przekraczać 5 dni. Tabl. dojelitowe należy połknąć w całości i obficie popić wodą. Preparatu nie należy przyjmować ze środkami zmniejszającymi zakwaszenie górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak mleko, leki zobojętniające sok żołądkowy lub inhibitory pompy protonowej, aby zapobiec przedwczesnemu rozpuszczaniu otoczki tabletki. Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych. Preparat powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabl. dojelitowe rano i 2 tabl. wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).

Ulotka produktu Dulcobis

Przeczytaj dane na temat składu, podmiotu odpowiedzialnego i ewentualnych ostrzeżeń.